Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
INTERREG-OHJELMIEN RAKENNE OHJELMAKAUDELLA 2021-2027

Osana uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelua EU:n komissio suunnittelee merkittäviä muutoksia alueellisen yhteistyön (Interreg A) ohjelmien rakenteeseen ja hallintoon. Esimerkiksi rajat ylittävä Keskisen Itämeren-ohjelma suunnitellaan yhdistettäväksi valtioiden väliseen Itämeren (Baltic Sea Region) Interreg- B-ohjelmaan. Suunnitelma koskee myös muita merirajat ylittäviä Itämeren ja Välimeren alueella toimivia ohjelmia.

Etelä-Suomen rakennerahastovarojen pienuudesta johtuen Keskisen Itämeren-ohjelman kaltaisten aluekehitysinstrumenttien merkitys maakuntien kehitystyössä on ollut tärkeä. Maakunnilla on ollut vahva rooli ohjelman valmistelussa ja toimeenpanossa, ja ohjelma on osin pystynyt paikkaamaan rakennerahastovarojen pienuutta ja mahdollistanut erilaisten kehittämishankkeiden rahoituksen kv-yhteistyönä.

Sulauttaminen osaksi laajempaa valtioiden välistä rahoitusohjelmaa merkitsisi painopisteen siirtymistä aluelähtöisestä toiminnasta enemmän valtioiden väliseksi ja edellyttäisi todennäköisesti suurempien hankkeiden ja hankekonsortioiden muodostamista.

Suomen rannikkomaakunnat ovat viestittäneet komissioon 27.3.2018, että alueiden tahtotilana on säilyttää ohjelmarakenne ja mahdollistaa jatkossakin vahva aluelähtöinen toiminta.  Kansallisella tasolla alueellisen yhteistyön ohjelmien säilyttäminen on jo sisällytetty Suomen kantoihin, tosin ilman ohjelmakohtaisia mainintoja. Samoin Ruotsin alueet ja Viro ovat ilmoittaneet tukevansa nykyrakennetta. Komission esityksen julkistamisen jälkeen asia edellyttää edelleen vahvaa edunvalvontaa jäsenvaltiotasolla ja EU-parlamentin suuntaan.

Lisätietoja kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, gsm 040 512 3356.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä muistio DG REGIO:n tapaamisesta 27.3.2018 sekä komissiolle jätetty kannanotto.

DG Regio 27.3.pdf (55kt)
Maritime cross-border (Interreg A) programme position paper.pdf (522kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.