16.4.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.04.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtomäki ja Nykänen. Seuraavina Paatero ja Peltonen.

Esitys OHRY

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.4.2018.