Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
ARVIOINTIKERTOMUS 2017 (MKH 16.4.2018)

Tarkastuslautakunta 22.3.2018

Lautakunta valmistelee vuoden 2017 arviointikertomusta.

Esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2017 arviointikertomus ja lähetetään se tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

-----------------

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi arviointikertomus, joka on maakuntavaltuuston käsittelyssä 7.5.2018.