Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 8 - 13
  • Päätös nro 8 / Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelutehtäviin sote-koordinaattorin toimeen valittiin Kirsi-Marja Karjalainen Kouvolasta. Hakijoita oli 5. STM / valtionrahoitus vajaa 100 %.
  • Päätös nro 9 / Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelutehtäviin haettiin asianhallinnan projektipäällikköä. Tehtävään haki yksi henkilö, joka ei täyttänyt annettuja pätevyysvaatimuksia. Määräaikainen tehtävä laitetaan uudelleen hakuun pätevyysvaatimuksia ja palkkatasoa muuttaen asianhallinnan suunnittelijan nimikkeellä.
  • Päätös nro 10 / Maakunta- ja soteuudistus, Kymenlaakson maakunnan tietohallinnon perustamisen suunnittelun toimittajaksi valittiin Sofigate Oy. Hankintakustannukset 25 000 €. VM:n valtionrahoitus 90 %.
  • Päätös nro 11 / Maakunta- ja soteuudistus, Kymenlaakson maakunnan järjestäjän tietojärjestelmien toimittajaksi valittiin Salivirta Oy. Hankintakustannukset 35 500 €. VM:n valtionrahoitus 90 %.
  • Päätös nro 12 / Maakunta- ja soteuudistus, Kymenlaakson maakunnan kokonaisarkkitehtuurirakenteen suunnittelun toimittajaksi valittiin Salivirta Oy. Hankintakustannus 47 700 €. VM:n valtionrahoitus 90 %.
  • Päätös nro 13 / Maakunta- ja soteuudistus, Kymenlaakson väliaikaishallinnossa käyttöönotettavan, Carean käytössä olevan KuntaToimisto asianhallintajärjestelmän päivittäminen. Käyttöönottokulut 50 000 € + ylläpitokulut noin 16 000 €/vuosi. Väliaikaishallinnon vaiheessa VM:n valtionrahoitus 100 %.
Esitys Hallitus

 Merkitään tiedoksi.