Hallitus 4 / 2018 16.04.2018
KUNTIEN TIERA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntasektorin ICT-palveluja verkostomaisesti yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.

Palvelut toteutetaan kuntatoimijoille kilpailutettujen palveluntuottajien avulla omistaja-asiakkaiden ostovoimaa hyödyntäen. Omistajina on tällä hetkellä 285 kuntatoimijaa; 215 kuntaa, 47 kuntayhtymää ja 22 kuntien omistamaa osakeyhtiötä sekä Kuntaliitto.

Kymenlaaksossa ainakin Kotka, Kouvola, Hamina ja Carea ovat Tieran omistajia.

Osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Tiera toimii julkisista hankinnoista annetun lain (2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Tiera myy palvelujaan ainoastaan omistajilleen.

Osakeannin ehtojen mukaan liiton tulisi merkitä minimissään 40 osaketta á 2 € eli 80 €.

Maakuntauudistusvalmistelussa on noussut esille yhteistyötarve Kuntien Tiera Oy:n kanssa.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä merkintäsitoumus.

Merkintäsitoumus.pdf (66kt)
Osakkeenomistajan sitoumus_kuntayhtymä (uusi).pdf (76kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää merkitä Kuntien Tiera Oy:n osakkeita 40 kpl á 2 € eli 80 €.