29.3.2018 VATE 29.03.2018
KOTKAN, KOUVOLAN JA HAMINAN KAUPUNKIEN SEKÄ CAREAN VALINNANVAPAUSPILOTOINTI

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on 15.3.2018 jättänyt STM:lle päivitetyn hakemuksen valtionavustushakemuksen saamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauspilotteihin. Kymenlaakson pilotin sisältönä on suoran valinnan palvelujen pilotti - sote-keskus.

Pilottiin osallistuvat kunnat ovat Kotkan, Kouvolan ja Haminan kaupungit.

Asiakkuuspäällikkö Lauri Lehto,gsm 040 489 8652, on pyydetty kokoukseen esittelemään hankesuunnitelmaa.

Lisätietoja SOTE-projektijohtaja Annikki Niiranen, puh. 020 633 2000.

Esitys, Projektijohtaja

Merkitään tiedoksi.