Hallitus 3 / 2018 19.03.2018
KANNANOTTO KOHEESIOPOLITIIKAN 2020+ VALMISTELUUN

Euroopan komissio valmistelee parhaillaan unionin monivuotista budjettikehystä (MFF), joka julkistetaan toukokuussa 2018. Samaan aikaan komissio työstää esitystä tulevasta ohjelmakaudesta 2020+.

Suomen maakunnat ovat vaihtelevissa kokoonpanoissa laatineet asiasta omia kannanottojaan. Myös CPMR on euroopanlaajuisena edunvalvontajärjestönä vahvasti mukana koheesiopolitiikan edunvalvonnassa.

Kymenlaakson on tarkoituksenmukaista tehdä myös oma maakuntakohtainen näkemys ja  kannanotto koheesiopolitiikan tulevaisuudesta.

Maakunnan aluekehitystyön kannalta on tärkeää, että koheesiopolitiikan instrumentit, erityisesti rakennerahastot, ovat tulevallakin kaudella käytössä kaikilla alueilla. Erityisesti tulee painottaa rakennemuutoksen huomioimista rahoituksen alueellisesta jakautumisesta päätettäessä. Lisäksi tulee korostaa älykkään erikoistumisen konseptin merkitystä ja rajat ylittävän yhteistyön tärkeyttä.

Oheinen ehdotus Kymenlaakson kannaotoksi tulee palvelemaan maakunnan edunvalvontaa EU-komission, Euroopan parlamentin sekä valtioneuvoston ja eduskunnan suuntaan.

Lisätietoja: kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala, gsm. 040 512 3356.

Liite

Esityslistan liitteenä ehdotus kannanotoksi koheesiopolitiikan 2020+ valmisteluun.

Kymenlaakson kannanotto koheesiopolitiikka 2020.pdf (116kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Kymenlaakson kannaotoksi koheesiopolitiikan 2020+ valmisteluun.