Valtuusto 1 / 2018 07.05.2018
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017 (VALTUUSTO 7.5.2018)

Maakuntahallitus 19.2.2018:

Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2017 laadittavaa tilinpäätöstä. Kertomus tehtiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009. Sen sisältö noudattaa edelleen vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta, joten se ei täysin vastaa vuonna 2013 annettua suositusta henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.

Raportissa on tunnuslukuja, jotka on helposti saatavissa ja joita seurataan aikasarjana.

Maakuntaliiton palveluksessa on 24 henkilöä, joista 4,5 on kesäyliopiston tehtävissä. Kaikki ovat päätoimisessa palvelussuhteessa. Henkilöstökulut olivat 1 687 010,05 €. Sairauspoissaolojen määrä oli 9,5 tpv / työntekijä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri gsm 044 559 7861.

Esitys:
Saatetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä henkilöstökertomus 2017.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017.pdf (264kt)
Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.