Valtuusto 1 / 2018 07.05.2018
TILINPÄÄTÖS 2017 (VALTUUSTO 7.5.2018)

Maakuntahallitus 19.2.2018:

Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 33 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen käsiteltäväksi maakuntavaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot olivat toimintavuonna - 2 926 703,32 € ja toimintatulot 3 030 262,26 €. Vuoden 2017 tulos on ylijäämäinen  + 103 585,28 €. Talousarviossa tulokseksi oli arvioitu - 160 800 € johtuen pääasiassa varautumisesta maakuntauudistuksen esivalmistelukuluihin. Tulos on arvioitua parempi johtuen maakuntauudistuksen esivalmistelukuluihin saatavasta valtionrahoituksesta. Myös kaikkien määrärahojen toteutuma jäi alle arvion.

Toimintamenot olivat 14 % suuremmat kuin vuonna 2016 johtuen maakuntauudistuksen esivalmistelukuluista.

Vuoden 2018 talousarviossa tulot ja menot ovat samansuuruiset, joten tulosarvio on 0.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on vuodelta 2017 tehtävän ylijäämäkirjauksen jälkeen 575 032,38 €.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2.5.2017 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
2. esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen + 103 585,28 € taseen yli-/alijäämätilille
3. luovuttaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------------

Tarkastuslautakunta 22.3.2018:

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 19.2.2018 § 16. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, suunnittelujohtaja Frank Hering, kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko, vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys:
Tarkastuslautakunta päättää
- lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
- esittää maakuntavaltuustolle, että Kymenlaakson Liiton vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

-------------------

Liite

Esityslistan liitteenä vuoden 2017 tilinpäätös.

Hallituksen 19.2.2018 allekirjoittama (686kt)
Tilinpäätös 2017.pdf (829kt)
Liite

Esityslistan liitteenä tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuskertomus 2017.pdf (88kt)
Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätös

- siirtää tilikaudelta syntynyt ylijäämäinen tulos 103 585,28 € taseen yli- / alijäämätilille

- merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi

- myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.