Hallitus 2 / 2018 19.02.2018
MAAKUNTAJOHTAJA JAAKKO MIKKOLAN PALKKA

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkolan kanssa on 23.1.2017 allekirjoitettu kuntalain 42 §:n edellyttämä johtajasopimus.

Johtajasopimuksen mukainen Jaakko Mikkolan kokonaispalkka kuukaudessa on 9 100 €, joka sisältää kaikki säännöllisen kuukausipalkan osat. Kokonaispalkan ohella ei makseta erillisiä palkanosia.

Johtajasopimuksen mukaan maakuntahallituksen puheenjohtajan esityksestä maakuntahallitus tekee päätöksen maakuntajohtajan palkasta tuloskeskustelujen pohjalta. Tuloskeskustelut on käyty 9.11.2017.

Lisätietoja maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen, puh. 020 615 7520.

Esitys Hallitus

Maakuntahallituksen puheenjohtaja esittää, että maakuntajohtaja Jaakko Mikkolan kokonaispalkka on 1.1.2018 lukien 9 500 € kuukaudessa ottaen huomioon vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutuminen.