Hallitus 2 / 2018 19.02.2018
MAAKUNNAN PERUSTAMINEN / VUOSIEN 2017 JA 2018 VALTIONRAHOITUKSEN KÄYTTÖ

Valtiovarainministeriö myönsi kolmella rahoituspäätöksellä Kymenlaakson Liitolle vuonna 2017 valtionrahoitusta yhteensä 775 780 €. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan esivalmistelukulut olivat 365 697,14 € ja valtionrahoitusta käytettiin 318 730,04 € (käyttöaste 41 %).

Vuodelle 2017 myönnettyä rahoitusta voi käyttää esivalmistelukuluihin 31.5.2018 asti. Valtionrahoitusta on käytettävissä 460 049,96 €.

VM:n käytettävissä olevan määrärahan mukaisesti vuodelle 2018 on haettu valtionrahoitusta esivalmistelukuluihin 477 000 € (90 %) ja väliaikaishallinnon kuluihin 1 068 300 € (100 %).

Maakuntauudistuksen ohjausryhmä kokouksessaan 23.1.2017 § 3 hyväksyi noudatettavaksi maakuntauudistuksen sisäistä rekrytointia koskevan ohjeistuksen esivalmisteluvaiheessa tarvittavien asiantuntijoiden sisäisiin siirtoihin uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden henkilöstöstä. Tarvittaessa henkilöistä voidaan rekrytoida myös ns. ulkopuolelta.

"Asiantuntijat tekevät uudistukselle työtä koko- tai osa-aikaisesti. Tarkoituksenmukaisinta olisi, että uudistukselle työtä tekevien henkilöiden virka- ja työsuhteet jatkuisivat nykyiseen työnantajaan.

Menettelytapoja koskeva ohjeistus:

  • Määräaikaisiin asiantuntijatehtäviin nimetään työntekijät pääsääntöisesti uudistuksessa mukana olevien työnantajien palveluksessa olevista, tehtävän kelpoisuusehdot täyttävistä viranhaltijoista / työntekijöistä kiinnostuskartoituksen ja annetun suostumuksen perusteella.
  • Henkilö jatkaa nykyisen työnantajansa palveluksessa, mutta palkkakustannukset laskutetaan maakuntaliitolta.
  • Kiinnostuskartoitus tehdään kaikkien toimijoiden henkilöstölle toimijoiden intraneteissä ja muissa kanavissa julkaistavalla ilmoituksella.
  • Tehtävien muutos sovitaan ao. henkilön ja työnantajien kesken.
  • Tarvittaessa henkilöitä voidaan rekrytoida myös ns. ulkopuolelta. Mahdollinen ulkoinen rekrytointi käsitellään johtoryhmässä.

Kymenlaakson Liitto ratkaisee muutosjohtajan esityksestä ja maakuntajohtajan päätöksellä kyseisten keskinäisten sopimusten muodostumisen. Ao. substanssivalmisteluryhmä osallistuu valmisteluun. Menettely käynnistyy siinä vaiheessa, kun Kymenlaakson Liiton rahoitus varmistuu talvella/keväällä 2017. Määräaikaiset liiton ja ao. työnantajan väliset sopimukset tehdään 30.6.2017 saakka tai siihen asti, kunnes väliaikaishallinto käynnistyy. Tarkoitus on, että tehtävät jatkuvat myös väliaikaishallinnon ajan, erillisellä päätöksellä."

28.6.2017 maakuntahallitus on edellyttänyt, että ulkoisella haulla tehtävät rekrytoinnit edellyttävät maakuntahallituksen päätöstä.

Vuoden 2018 valtionrahoitus mahdollistaa lisärekrytointeja, jotka tehdään seuraavalla tarkennetulla prosessilla:

1. Nimikkeen, tehtävien, tarvittavan osaamisen, palkkauksen ym. määrittäminen
* tehdään ao. valmisteluryhmässä ja/tai muutosjohdossa (Maku+yleinen Jussi; Sote Annikki), linjataan palkkaus Liitossa

2. Rahoituksen varmistaminen (muutosjohto, talousvastaava)
* valtion rahoitus, omarahoitus (lähde), muu rahoitus
* palkat sivukuluineen + toimintakustannukset

3. a) Sisäinen rekrytointi/kiinnostuskartoitus
    b) Ulkoinen haku (mikäli sisäinen haku ei johda rekrytointiin)

4. Haastateltavien valinta, haastattelut ja mahdolliset testaukset
5. Muutosjohdon esitys valittavasta
6. Maakuntajohtajan päätös
7. Tiedottaminen valitulle ja muille hakijoille
8. Tehtävän aloittamisesta sopiminen.
9. Perehdytys oman prosessin mukaisesti.

Muutosjohtajan näkemyksen mukaisesti valmistelussa on seuraavat lisärekrytoinnit; projektipäällikkö (järjestäminen), projektipäällikkö (tiedolla johtaminen), asianhallinnan asiantuntija, osallisuus- ja vuorovaikutusasiantuntija, talousasiantuntija, HR-asiantuntija, muutosassistentti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.1.2018 myöntänyt valtionrahoituksen sote-koordinaattorin palkkaukseen vuosille 2018-2019. Sisäinen kiinnostuskartoitus on käynnissä.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm 0400 644 206 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi valtionrahoituksella (esivalmisteluaikana 90 % ja väliaikaishallinnon aikana 100 %) rahoitettavat lisärekrytoinnit.

Mikäli sisäinen rekrytointi ei onnistu, niin  maakuntahallitus oikeuttaa toteuttamaan kahden projektipäällikön (järjestäminen ja tiedolla johtaminen) rekrytoinnit ulkoisena.