Hallitus 2 / 2018 19.02.2018
TILINPÄÄTÖS 2017 (MKH 19.2.2018)

Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 33 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen käsiteltäväksi maakuntavaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot olivat toimintavuonna - 2 926 703,32 € ja toimintatulot 3 030 262,26 €. Vuoden 2017 tulos on ylijäämäinen  + 103 585,28 €. Talousarviossa tulokseksi oli arvioitu - 160 800 € johtuen pääasiassa varautumisesta maakuntauudistuksen esivalmistelukuluihin. Tulos on arvioitua parempi johtuen maakuntauudistuksen esivalmistelukuluihin saatavasta valtionrahoituksesta. Myös kaikkien määrärahojen toteutuma jäi alle arvion.

Toimintamenot olivat 14 % suuremmat kuin vuonna 2016 johtuen maakuntauudistuksen esivalmistelukuluista.

Vuoden 2018 talousarviossa tulot ja menot ovat samansuuruiset, joten tulosarvio on 0.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on vuodelta 2017 tehtävän ylijäämäkirjauksen jälkeen 575 032,38 €.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 2.5.2017 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä tilinpäätös 2017.

Hallituksen 19.2.2018 allekirjoittama (686kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
2. esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen ylijäämäisen tuloksen + 103 585,28 € taseen yli-/alijäämätilille
3. luovuttaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.