VATE 31.1.2018 31.01.2018
VM RAHOITUSPÄÄTÖS 23.11.2017 / 429 000 €:N ICT-RAHOITUKSEN KOHDENTAMINEN

VATE 31.1.2018:

Rahoitushakemuksessa on kerrottu käyttökohteina Kymenlaakson Tietohallinto- ja ICT -projektin hallinnan koordinointi, ohjausprosessien sekä maakunnan tietohallinnon perustamisprojektin valmistelu, ICT-palvelujen osakokonaisuuksien suunnittelu ja toimialariippumattomien hallinnon järjestelmien valmistelu ja suunnittelu. Näihin kohteisiin on arvioitu kohdistuvan tammi-toukokuun aikana 833 730 €.

 

Käyttökohde   Kustannukset €
Tietohallinnon perustaminen Tietohallinnon perustaminen, tietoturva ja tietosuoja, tietohallinnon hankintatoimi, arkkitehtuurin hallinta  110 000,00
 Resursointi  Projektin hallinnan koordinointi, muutostoimisto  173 730,00
Hallinnon järjestelmät (TORI)

Kymenlaakson TAHE-viitearkkitehtuurin suunnittelun käynnistäminen

Viestinnän, asianhallinnan ja arkistoinnin tietojärjestelmien valmistelu ja suunnittelu

Hankintaprosesseja tukevat tietojärjestelmät

 400 000,00
 ICT-palvelut Kymenlaakson ICT- palveluiden osakokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus  150 000,00
 Yhteensä    833 730,00

 

Valtiovarainministeriö on karsinut hakemuksista pois kustannukset, jotka liittyvät toteutukseen. Kymenlaakson liitolle avustusta on myönnetty 429 000€. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 90% hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista, joten kustannusten on oltava vähintään  477 000€, jotta avustus tulee täysimääräisenä hyödynnettyä. Avustus tulee käyttää 31.5.2018 mennessä.
 
Rahoitushakemuksen mukaisesti keväällä 2018 keskitytään pääsääntöisesti valmistelu- ja suunnitteluvaiheen tehtäviin. Tietohallinnon perustamisen kokonaisuus on toteutettava ensisijaisesti, resursseihin liittyen ainakin projektipäällikön palkkakustannukset sisällytetään avustukseen. Lisäksi niin hallinnon järjestelmä- kuin ICT-palvelujen projektikokonaisuuksia käynnistetään kevään aikana kuitenkin jatkuvasti kansallisen valmistelun kohteisiin verraten. 

Lisätietoja tietohallinto ja ICT-projektipäällikkö Tarja Nousiainen gsm 044 552 3142.

------------------

Esitys, Muutosjohtaja

Kymenlaakson Liitolle myönnetty valtionrahoitus sekä omarahoitusosuus yhteensä 477 000 € käytetään esitetyllä tavalla tietohallinnon kuluihin 31.5.2018 mennessä.

Liite