29.1.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 29.01.2018
MAAKUNTIEN YHTEISTYÖ L-VASTUUALUEEN TUOTANOALUEITA MUODOSTETTAESSA

Maakuntien yhteistyöalueet eri toimintojen osalta tulee muodostaa vuoden 2018 aikana. Alustavia virkamiestason neuvotteluja on 2017 käyty Etelä-Karjalan liiton kanssa mm. maatalous-, vesi-, kalatalous-  ja ympäristöasioiden sekä myös liikenteen tuotantoalueiden muodostamisesta. Maatalouslomituksen osalta on keskusteltu Kuntaliiton järjestämässä neuvottelutilaisuudessa.

Ylijohtaja Leena Gunnar ja johtaja Jyrki Karhula saapuvat kokoukseen selostamaan liikenne-vastuualueen tuotantoalueiden muodostamisen nykyvaihetta. Neuvottelut naapurimaakuntien kanssa jatkuvat helmikuussa 2018.   

Esitys OHRY

Merkitään tiedoksi.

Kymenlaakson Liitto pitää liikenteen yhteistyöalueina ensisijaisena 2 - 3 naapurimaakuntaansa, joissa malleissa Kymenlaakson liikenneosaaminen on keskiössä. Poliittisen tason neuvottelut käydään ensin Päijät-Hämeen ja sitten myös Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Uudenmaan kanssa.