VATE 31.1.2018 31.01.2018
MAAKUNTALAIN 13 § MUKAISTEN NEUVOTTELUJEN SIMULOINTIIN VALMISTAUTUMINEN SEKÄ PELASTUSTOIMEN JA ALUEELLISEN VARAUTUMISEN SIMULOINTI

Valtiovarainministeriö valmistelee maakuntalain 13 §:n mukaisten neuvottelujen simulointia. Jokaisen maakunnan kanssa käytävä neuvottelu liittyy julkisen talouden suunnitelman valmisteluun ja tukee valtion maakuntien talouteen kohdistamaa ohjausta. Tavoitteena olisi varmistaa erityisesti kustannuskehityksen hallintaa maakunnissa.

Neuvotteluissa käsiteltäisiin ensisijaisesti maakunnan talouteen liittyviä asioita: kustannuskehitystä, rahoitusta ja investointisuunnitelmaa. Lisäksi käsiteltäisiin tarvittavia toimenpiteitä, joilla maakunnan tehtävien hoitaminen ja palvelujen saatavuus voitaisiin turvata ottaen huomioon julkisen talouden suunnitelman mukainen valtion rahoitus maakunnille ja uudistulselle asetettu tavoite kustannuskehityksen hidastamisesta.

VM käy Kymenlaakson kanssa neuvottelut 22.3.2018 klo 8.30 - 10.00. Simulointineuvottelujen puheenjohtajana toimii VM:n hallintopolitiikan alivaltiosihteeri tai kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja. Neuvotteluissa on mukana myös muita asiantuntijoita kuten esim. maakuntien yhdyshenkilöt (Teemu Eriksson) ja muiden ministeriöiden edustajia. Neuvottelujen valmistelua koordinoivat Teemu Eriksson, Katja Palonen ja Antto Korhonen.

Maakunnista osallistujiksi toivotaan valmistelun yleis-, talous- ja toimialojen johtoa. Koska aidoissa neuvotteluissa pääaiheena ovat välttämättömät toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi, tulee keskustella voida käsitellä myös toimialojen kehittämistä. Maakunnista osallistuvat voivat olla myös kuntayhtymien, kuntien tai maakuntiin siirtyvien valtion organisaatioiden henkilöstöä. Kustakin maakunnasta voi osallistua korkeintaan 8 henkilöä.

Valtioneuvostotasolla valmistellaan raportti jostain yleiskatteisen rahoituksen kannalta keskeisestä asiasta. Rajallisen ajan vuoksi tämä voi keskittyä jopa yhteen asiaan. Tärkeintä on, että simuloinnissa kokonaisuuten saadaan kosketus kaikkiin toimintoihin. Esiin nostettavat asiat voivat koskea esimerkiksi maakunnissa tehtäviä organisaatioratkaisuita, investointien vaikutuksia maakuntien talouteen aloitettaessa, palveluissa ministeriöiden käsityksen mukaan tarvittavia muutossuuntia tai muita asioita, joiden käsittely hyödyttää koetalousarvion laadintaa ja ensimmäisen toimintavuoden suunnittelua maakunnissa. Raportit toimitetaan tiedoksi maakunnille ennen neuvottelua.

Aluekehityskeskusteluista (vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström), pelastustoimen neuvotteluista (pelastusjohtaja Vesa Parkko) ja sote-neuvotteluista (sote-projektijohtaja Annikki Niiranen) pyydetään tuomaan lyhyt maakunnittainen yhteenveto (vastuuhenkilö muutosjohtaja Jussi Lehtinen). Jos maakunnalla on jokin erityinen haaste palvelujen järjestämisessä tai rahoituksen riittävyydessä, se on hyvä tuoda simuloinnissa esille.

SOTE-kuntayhtymävalmistelussa tarkentuu sote-taloustilanne käyttötalouden ja investointien osalta talousjohtaja Helena Kinnusen (Carea) johdolla. Talous-projektipäällikkö Tarja Hanninen valmistelee MAKU-taloutta.

Kymenlaakso käysimulointineuvottelut STM:n kanssa 5.3.2018 klo 9-11 Helsingissä.

Elokuusta 2018 alkaen VM käy maakuntien kanssa koetalousarvion laadintaneuvottelut.

Kymenlaakso kävi pelastustoimen ja maakunnan alueellisen varautumisen ohjaus ja JTS-neuvottelujen simulointineuvottelun sisäasiainministeriön kanssa 23.1. Pelastusjohtaja Vesa Parkko selostaa neuvottelujen sisältöä kokouksessa.

Lisätietoja talous-projektipäällikkö Tarja Hanninen, gsm 400 782 249.

Liite

Esityslistan liitteenä valtiovarainministeriön kirje.

Maakuntalain 13 § mukaisten neuvottelujen simulointiin valmistautuminen.pdf (272kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Nimetään neuvotteluun osallistujiksi muutosjohtaja Jussi Lehtinen, sote-projektijohtaja Annikki Niiranen, talous-projektipäällikkö Tarja Hanninen, joka koordinoi simulointineuvottelujen valmistelun sekä viisi muuta viranhaltijaa.