VATE 31.1.2018 31.01.2018
HALLINTOSUUNNITTELU KEVÄÄLLÄ 2018

Kuntaliiton kokoamassa hallintosääntöverkostossa, jossa on kaikkien maakuntien edustus mukana, valmistellaan maakunnan hallintosääntömallia julkaistavaksi huhtikuussa 2018. Kymenlaaksosta HS-verkostossa on mukana hallintopäällikkö Ulla Silmäri.

Kuntaliiton lakimies Kirsi Monosen hallintosäännön keskeisiä asioita koskeva diasarja on liitteenä.

Kevään aikana eri valmisteluprosesseissa valmistellaan muun muassa seuraavia hallintosääntöön vaikuttavia asioita:

- Maakunnan strategisia linjauksia ja tuotannon linjauksia strategiaprosessin yhteydessä ja järjestäjä/markkinat - työryhmässä

- SOTE:n palvelulupausta sote-kuntayhtymävalmistelussa / MAKU:n mahdollinen palvelulupausvalmistelu MAKU-projektiryhmässä ja yhteensovitus järjestäjätyöryhmässä

- järjestäjän tuotantolinjauksia järjestäjä/markkinat - työryhmässä

- tuotannollisten tukipalvelujen organisointia (kiinteistöt ja toimitilat-ryhmä)

- soten valinnanvapauspalveluja sote-kuntayhtymävalmistelussa

- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - HYTE-työryhmässä; yhteensovitys järjestäjä-työryhmässä

- asukkaiden osallisuus, viestintä-, asukasosallisuus- ja demokratiatyöryhmässä ym

Varsinainen hallintosääntövalmistelu ja maakunnan poliittiseen ja ammatilliseen johtamiseen liittyvä valmistelu tehdään väliaikaishallinnon johdolla.

Valmistelutoimielimen työjärjestys valmistellaan Kuntaliiton mallin pohjalta väliaikaishallinnon ensimmäiselle kokoukselle.

 Kymenlaakson asianhallintaryhmässä valmistellaan yhteistyössä tietohallinto ja ICT-työryhmän kanssa ensi vaiheessa väliaikaishallinnon asianhallintajärjestelmän valintaa ja käyttöönottoa. Esiselvityksen pohjalta vatelle esitetään maalis-huhtikuussa valittavaksi väliaikaishallinnon käyttöön otettava asianhallintajärjestelmä.

Vimana Oy:n esiselvityshankkeeseen osallistuvat tietohallinto ja ICT-projektipäällikkö Tarja Nousiainen, Kouvolan arkistopäällikkö Satu Kulonen ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri. Vuonna 2020 tarvittavan maakunnan asianhallintajärjestelmän valintamenettelyä asianhallintatyöryhmässä käsitellään sen jälkeen, kun Vimana Oy:n valmistelema esiselvitys valmistuu huhtikuussa.

Asianhallintaryhmään kuuluvat puheenjohtajana Ulla Silmäri ja jäseninä lakimies Ari Nevalainen, Carea, Elina Uronen, Keha/Kaakkois-Suomen ELY-keskus, arkistopäällikkö Satu Kulonen, Kouvola, arkistopäällikkö Olli Väänänen, Kotka, kaupunginsihteeri Maria Ovaska, Hamina, tietohallintosuunnittelija Sami Tervo, toimistosihteeri Kaija Kunnari Kymenlaakson Liitosta sekä tietohallinto ja ICT-projektipäällikkö Tarja Nousiainen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä lakimies Kirsi Monosen diaesitys.

Kirsi Mononen 170118.pdf (159kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi.