29.1.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 29.01.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Tiusanen ja Virtanen. Seuraavina Elomaa ja Korpivaava.

Esitys OHRY

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 2.2.2018.