Tarkastuslautakunta 1 / 2018 18.01.2018
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Toimielimen pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän joko keskuudestaan tai lautakunnan ulkopuolelta.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta nimeää pöytäkirjanpitäjäksi tilintarkastajan.