Hallitus 1 / 2018 29.01.2018
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.10.2017-31.12.2017
 • Pyhtään kunta, lausunto Kaunissaaren osayleiskaava, luonnos. 2.10.2017
 • Kotkan kaupunki, rakennusvalvonta, lausunto poikkeamislupahakemuksesta lomarakennuksen rakentamiseen Kotkan Kaarniemen kylässä tilalle 1:428. 12.10.2017
 • Kotkan kaupunki, lausunto Asemakaavan muutokset Karhulaan ja Jumalniemeen sekä kansallisen kaupunkipuiston rajausmuutos. 16.10.2017
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto luonnoksesta eräiden rajavesistösopimusten täytäntöönpanosta annettavaksi laiksi. 27.10.2017
 • Empower PN Oy, lausunto Kaakon Alueverkko Oy:n Laurila-Virojoki 110 KV voimajohtohankkeesta. 27.10.2017
 • Virolahden kunta, lausunto Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos, ehdotus. 30.10.2017
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto Laki yhteisten kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta. 31.10.2017
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Långön ranta-asemakaavamuutoksen ehdotuksesta. 2.11.2017
 • Helsinki, lausunto Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman arviointiohjelmaluonnoksesta. 17.11.2017
 • Sosiaali- ja terveysministeriö, lausunto HE-luonnos laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja PARAS-puitelain velvoitteiden jatkamiseksi. 22.11.2017
 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausunto Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus - ympäristövaikutusten arviointiselostus. 29.11.2017
 • Pyhtään kunta, lausunto Kaunissaaren asemakaavanmuutos, satama ehdotus. 13.12.2017
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.