Hallitus 1 / 2018 29.01.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Tiusanen ja Virtanen. Seuraavina Elomaa ja Korpivaara.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 2.2.2018.