VATE 18.12.2017 18.12.2017
JÄRJESTÄJÄ / MARKKINAT -TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Se vastaa järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta sekä palvelutarpeen, -määrän ja -laadun määrittelemisestä. Maakunta vastaa myös tuottamistavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa lisäksi järjestämisvastuulla olevien tehtäviensä rahoituksesta.

Taustoitusta varten liitteinä ovat:

 - Esivalmistelusuunnitelmassa esivalmisteluvaiheen organisointikaavio

- Alustava konsernirakenne: http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/maakuntakonsernin-rakenne

- Yhteenveto konsernityöpajojen 9.6. ja 21.11.2017 ryhmätyötuloksista.

Alustavasti järjestäjä / markkinatyöryhmän tehtävät voisivat olla:

- Järjestäjän tehtävien määrittely

- Järjestäjätoiminnan alustava organisointi

- Asiakkuusymmärrys

- Järjestäjätoiminnon alustava henkilöstömitoitus ja osaamisten määrittely

- SOTE- ja kasvupalvelujen markkina-analyysit

Työryhmän esiselvitys luovutetaan väliaikaishallinnolle 05/2018.

Liite

Esityslitan liitteenä esivalmistelun organisointikaavio.

Esivalmistelu_organisointi.pdf (119kt)
Liite

Esityslistan liitteenä kooste konsernityöpajan ryhmätyötuloksista sekä vaikuttajafoomusissa esitetytty diasarja maakunnan järjestäjän roolista ja tehtävistä.

konsernijärjestäjä_vate18122017.pdf (439kt)
vaikuttajaforum.pdf (711kt)
Esitys, Muutosjohtaja

VATE keskustelee työryhmän tehtävistä ja nimeää 5 - 7 jäsenisen työryhmän SOTE:n ja MAKU:n edustajista.