Hallitus 1 / 2018 29.01.2018
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA JA KUNTAMAKSUT VUONNA 2018

Valtuusto on 4.12.2017 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2018. Sitovat tulostavoitteet on hyväksytty johdolle ja edunvalvonnalle (maakuntajohtaja), aluekehityksen edistämiselle (aluekehitysjohtaja), aluesuunnittelulle (suunnittelujohtaja), hallinnolle ja taloudelle (hallintopäällikkö) sekä kesäyliopistolle (rehtori). Vastuuviranhaltija on ilmoitettu suluissa.

Valtuusto on hyväksynyt maakuntahallitusta sitovasti määrärahat eli toimintakatteen luottamushenkilöhallinnon, viraston, maakuntauudistuksen, itsehallinnoitujen projektien ja kesäyliopiston tehtäväalueille. Itsehallinnoidut projektit sisältävät liikennejärjestelmätyön jatkuva toimintamallin.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan maakuntavaltuuston hyväksymä talousarvio toimii käyttösuunnitelmana. Maakuntahallitus vastaa talousarvion ja taloussuunnitelman
toteutumisesta. Valtuuston hyväksymiä määrärahoja ei ole tarvetta jakaa osamäärärahoihin.

Jäsenkunnilta laskutettava kuntamaksujen määrä on 2 199 200 €, joka jakaantuu kunnittain seuraavasti:
Hamina                 257 393 €
Kotka                    679 899 €
Miehikkälä              18 340 €
Pyhtää                    66 766 €
Virolahti                  33 049 €
Iitti                          75 428 €
Kouvola             1 068 325 €

Perussopimuksen 29 §:n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651 tai ulla.silmari@kymenlaakso.fi

Liite

Esityslistan liitteenä talousarvion käyttösuunnitelma 2018.

Käyttösuunnitelma_2018.pdf (86kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää

- hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2018 valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisena.

- tulostavoitteiden toteuma raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja määrärahaseuranta raportoidaan neljännesvuosittain. Mahdollisista poikkeamista taloudellisessa tilanteessa raportoidaan tarvittaessa heti.

- jäsenkuntien maksuosuudet laskutetaan neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.