Hallitus 1 / 2018 29.01.2018
MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.12.2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kokouksessaan 4.12.2017 maakuntavaltuusto käsitteli seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Kouvolan kaupungin ilmoitus varajäsenen valinnasta maakuntavaltuustoon 2017-2021

4 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito

5 § Asioiden käsittelyjärjestys

6 § Tulossuunnitelma 2018-2021 ja talousarvio vuodelle 2018
- Tulossuunnitelma toimitettu tiedoksi jäsenkunnille ja kuntien talousjohtajille sekä julkaistu liiton nettisivuilla.

7 § Kymenlaakson maakuntaohjelman 2018-2021 ympäristöselostus ja SOVA prosessi

8 § Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018-2021

- Kuulutus julkaistaan tietoverkossa ja maakunnan päälehdissä

- Maakuntaohjelman painoversio ja tiivistelmä on valmistelussa

9 § Seuraava kokous

11 § Kokouksen päättäminen

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651, ulla.silmari@kymenlaakso.fi

Esitys Hallitus

Todettuaan että maakuntavaltuuston päätökset ovat laillisia eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus laittaa maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön.