Hallitus 4 / 2017 04.12.2017
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA

Keväällä 2017 sote-maakuntauudistuksen lakiehdotusten eduskuntakäsittelyssä valinnanvapauslakiesityksestä todettiin perustuslakivaliokunnan lausunnossa useita perustuslaillisia ongelmia. Tämän vuoksi hallitus päätti valmistella valinnanvapauslain kokonaan uudelleen ja samalla koko uudistuksen aikataulua myöhennettiin yhdellä vuodella.

Uusi valinnanvapauslaki lähetettiin lausuntokierrokselle 3.11.2017 ja lausuntoaika päättyy 15.12.2017.

Kymenlaaksossa sote-projektiryhmä on valmistellut lausuntoa kuntien käyttöön. Myös Kotkan kaupungin lausunto perustuu yhdessä valmisteltuun lausuntopohjaan.  Kotkan kaupunginhallitus käsittelee lausuntoa 29.11.2017.

Kuntaliiton lausunto on luettavissa: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2017/valinnanvapautta-laajennettava-hallitusti-malli-tarvitsee-viela-korjauksia

Valinnanvapauden vaikutusarvioinnin laskelmat ovat luettavissa: http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/valinnanvapauden-vaikutusarvioinnin-laskelmat-julki

Kokonaisuudessaan Kotkan kaupungin lausunto uudestakin valinnanvapauslain luonnoksesta on erittäin kriittinen. Lakiehdotus on vaikeaselkoinen, monimutkainen ja epätäsmällinen. 

Erityisesti asiakassetelin käyttöönotto esitetyssä muodossa ja laajuudessa sisältää huomattavia riskejä ja vaikutukset eri toimijoille ovat vaikeasti arvioitavissa. Julkisen sektorin palvelutuotannon edellytykset uhkaavat jäädä yksityisiä toimijoita heikommiksi. Asiakassetelin ulottaminen myös erikoissairaanhoidon alueelle on varsinkin pienemmille maakunnille, myös Kymenlaaksolle, merkittävä riski.

Liitteenä oleva lausuntoehdotus on pääsääntöisesti yhtenevä Kuntaliiton käsittelemän lausunnon kanssa.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä lausuntoehdotus.

Valinnanvapaus_lausunto.pdf (165kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelot.

Äänestysluettelo nro 1 valinnanvapaus.pdf (150kt)
Äänestysluettelo nro 2 valinnanvapaus.pdf (150kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään lausunto liitteen mukaisena.