Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
ALUEKEHITTĂ„MISEN TILANNEKUVAN JA KESKUSTELUJEN VALMISTELU SYKSYLLĂ„ 2017

Aluekehittämisen keskustelu on valtion ja maakuntien välinen uusi yhteistyöelementti maakuntahallintoon siirryttäessä. Ensimmäiset keskustelut käydään Kymenlaakson osalta 8.2.2018 ja keskusteluja varten laaditaan maakunnan kehitystä koskeva aluekehityksen määrällinen ja laadullinen tilannekuva.

Tilannekuvan laadinnan yhteydessä sekä maakuntia, että ministeriöitä pyydetään miettimään osaltaan tulevien aluekehittämiskeskustelujen asialistalle nostettavat asiat, joiden tulee olla aluekehittämisen kannalta merkityksellisiä, poikkihallinnollisia kokonaisuuksia.

Alustavat arviot keskusteluteemoista pyydettiin toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön 3.11.2017 mennessä. Tuolloin ministeriöön toimitettiin ehdotus kahdesta seuraavasta teemasta:

1. Rakennemuutoksesta aiheutuneen negatiivisen kehityksen korjaaminen

2. Maakunnan keskuskaupunkien välisten yhteyksien kehittäminen

Maakuntien lopulliset agendaesitykset pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön 12.12.2017 mennessä. Teemoja voidaan siihen mennessä tarkentaa.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala, puh. 040 5123356.

Liite

Esityslistan liitteenä valtioneuvoston kirje TEM/2189/09.10.02/2017 aluekehittämisen tilannekuvan ja keskustelujen valmistelusta syksyllä 2017.

Ohje.pdf (364kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.