VATE 15.11.2017 15.11.2017
VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS 25.10.2017 ESIVALMISTELUAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ (VATE 15.11.2017)

Päätöksellään 25.10.2017 valtiovarainministeriö on myöntänyt Kymenlaakson Liitolle 477 544 € esivalmisteluavustusta. Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 90 % esivalmisteluvaiheen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista.Tässä vaiheessa on arvioitu, että esivalmisteluvaihe päättyyy 31.5.2018. Avustus tulee käyttää yleisiin maakunnan perustamista koskeviin valmistelukustannuksiin esivalmisteluvaiheen loppuun mennessä.

5.7.2017 VM myönsi rahoitusta yleiseen valmisteluun 261 842 €.

10 %:n omarahoitusosuus huomioiden näiden päätösten myötä esivalmisteluun on käytettävissä 816 410 €.

Nykyisillä MAKU:n päätöksillä rahoitusta on sidottu 31.5.2018 asti noin 691 000 € eli 85 %. SOTE:n käytettävissä on noin 125 000 €.

Valtion vuoden 2018 talousarvioesitys sisältää ensi vuodelle rahoitusta maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun noin 40 milj. €. VM ei vielä ole julkistanut rahoitushakua.

Lisäresursseja valmisteluun osoitetaan kirjallisten rahoituspäätösten jälkeen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi maakuntauudistuksen poliittiselle ohjausryhmälle ja maakuntahallitukselle.

Todetaan, että SOTE-valmistelun kuluihin osoitetaan tästä rahoituksesta noin 125 000 €.