Valtuusto 2 / 2017 04.12.2017
TULOSSUUNNITELMA 2018-2021 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 (MKV 4.12.2017)

Maakuntahallitus 18.9.2017:

Vuoden 2018 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 954 000 €  (+5,5 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 954 000 € (+11,9 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna). Vuosikate- ja tulosarvio on 0 €.

Maakuntahallituksen 21.8.2017 tekemän linjauksen mukaisesti vuonna 2018 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi  2 % eli 43 100 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 199 200 €. Kuntakohtaiset maksut (ennakkotieto) ilmenevät talousarvion viimeiseltä sivulta.

Henkilöstökulut ovat 1,7 milj. € (-2,3 %) ollen 66 % toimintakuluista.

Pidentynyt esivalmisteluvaihe aiheuttaa vuoden 2018 talousarvioon viiden kuukauden toimintakulut yhteensä 411 000 €, josta valtionrahoituksella rahoitetaan 367 500 € ja liiton rahoituksella 43 500 €. Esivalmisteluvaiheen organisointi tehdään valtionrahoituksen sallimissa puitteissa siten, että sen vaikutus liiton toimintakatteeseen on - 43 500 €. Väliaikaishallinto käynnistynee 06/2018 ja se laatii oman talousarvion.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri gsm 044 559 8611 ja johtoryhmän jäsenet.

Esitys:
Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
---------------------------

Maakuntahallitus 20.11.2017:

Kouvolan kaupungilla ei ole huomautettavaa.

Miehikkälän kunnanhallitus toteaa lausunnossaan seuraavaa:

- Tulostavoitteissa ei ole huomioitu maaseutua lähes ollenkaan. Kymenlaakson eri alueiden elinvoimaisuutta tarvitaan siihe, että maakunta houkuttelisi ihmisiä vierailemaan ja asumaan.

- Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaihetta esitetään rahoitettavaksi liiton rahoituksella 43 500 €.Kymenlaakson kunnat ovat osallistuneet maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun tarjoamalla suunnitteluun johtavien viranhaltijoidensa ja työntekijöidensä työpanosta merkittävällä tavalla. Kuntien näkökulmasta on kohtuutonta, että uudistusta ei kokonaisuudessaan rahoiteta valtion taholta.

Esitys:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy

1. talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta perittävän maksun suuruudeksi 2 199 200 € vuonna 2018

2. Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelman 2018-2021 sekä talousarvion vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä tulossuunnitelma 2018-2021 ja talousarvio 2018.

Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto hyväksyy

1. talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta perittävän maksun suuruudeksi 2 199 200 € vuonna 2018

2. Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelman 2018-2021 sekä talousarvion vuodelle 2018 liitteen mukaisesti.