16.10.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.10.2017
MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUKSEN VIESTINTÄSUUNNITELMA / PIDENTYNYT ESIVALMISTELUVAIHE (OHRY 16.10.2017)

Maakuntauudistuksen johtoryhmän 20.2.2017 hyväksymä sote- ja maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelma on päivitetty vastaamaan nykyistä esivalmisteluvaihetta.

Liite

Esityslistan liitteenä päivitetty sote- ja maakuntauudistuksen viestintäsuunnitelma.

VIESTINTÄSUUNNITELMA_versio04102017.pdf (1Mt)
Esitys OHRY

Hyväksytään viestintäsuunnitelma siten, että nimenä käytetään jatkossa maakunta- ja soteuudistus.