Hallitus 2 / 2017 16.10.2017
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.6.2017-30.9.2017
 • Kouvolan kaupunki, tekninen lautakunta, lausunto Kouvolan logistiikka-alueen laajennus, kaavarunko ja yleissuunnitelma. 1.6.2017
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Lemminkäinen infra Oy, Ahtialan kiviaineshanke Pyhtään Heinlahdessa. 1.6.2017
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus. 1.6.2017
 • Pohjois-Savon liitto, lausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan takistamisen1. vaiheen päivitetystä osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta. 2.6.2017
 • Kotkan kaupunki, lausunto Asemakaavan muutos 40. kaupunginosa, kaava nro 0217 OAS. 7.6.2017
 • Haminan kaupunki, lausunto Haminan sataman öljylaiturit 504/16, OAS ja luonnos. 7.6.2017
 • Aluehallintovirasto Etelä-Suomi, lausunto ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta Kouvolan kaupungin Maijanaron alueella (286-401-45-1) 8.6.2017
 • Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, lausunto ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta Kouvolan kaupungin Maijanaron alueella (286-401-45-1) 8.6.2017
 • Virolahden kunta, Tekninen lautakunta, lausunto Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos, OAS ja luonnos. 7.6.2017
 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, lausunto luonnonsuojelualueen perustamisesta (kiinteistötunnus 75-403-2-67). 19.6.2017
 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, lausunto Mt 355 Merituulentien parantaminen, yleissuunnitelma, Kotka. 20.6.2017.
 • Virolahden kunta rakennusvalvonta, lausunto suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta sähköaseman rakentamiselle Miehikkälän kunnan Saivikkalan kylän tilalle Salpawatti 2:421. 21.6.2017
 • Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, lausunto Verlan osayleiskaava, 2. luonnos. 27.6.2017
 • Pyhtään kunta, Kaavoitustoimikunta, lausunto Kaunissaaren osayleiskaava, OAS. 27.6.2017
 • Pyhtään kunta, Kaavoitustoimikunta,  lausunto Kirkonkylän osayleiskaava, OAS. 27.6.2017
 • Kotkan kaupunki, lausunto Rankin asemakaava, luonnos. 27.6.2017
 • Kotkan kaupunki, lausunto Rankin osayleiskaava, luonnos. 27.6.2017
 • Ulkoasiainministeriö, lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätöksestä Suomen Itämeri-strategiasta. 27.6.2017
 • Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, lausunto maa-ainelupahakemuksesta Kouvolan kaupungin kiinteistöllä 286-421-3-1, Mustakorvenvuori. 1.8.2017
 • Kouvolan kaupunki, Ympäristöpalvelut, lausunto Interrock Oy:n ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta Kouvolan kaupungin kiinteistöllä 286-422-2-653, Kytösenpalanneenkangas. 2.8.2017
 • Virolahden kunta, lausunto Klamilan OYK muutos ja laajennus, OAS ja luonnos. 7.8.2017
 • Eija ja Jorma Tulokas, lausunto Tarkennettu maa-ainesten ottamislupahakemus Kouvolan kaupungin Valkealan kylän kiinteistöllä 286-449-2-553. 11.8.2017
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto maantien 375 parantamisesta välillä Saittara-Enäjärvi, tiesuunnitelma, Kouvola. 15.8.2017
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto luonnonsuojelualueen perustaminen (Kuokka ja Valkaman tila, Virolahti) 17.8.2017
 • Ympäristöministeriö, lausunto Kierrätyksestä kiertotalouteen - Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023. 17.8.2017
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Kouvolan RRT-alueen 1.vaihe/Kullasvaara, asemakaava nro 10/004, OAS. 4.9.2017
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto Komission ehdotus Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2018. 6.9.2017
 • Empower PN Oy, lausunto Kaakon Alueverkko Oy:n Juurikorpi/Vehkalati-Vehkjärvi 110Kv voimajohtohankkeesta. 28.9.2017
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.