Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
TILINTARKASTAJAN TARKASTUSSUUNNITELMA

Tilintarkastaja valmistelee ja esittää lautakunnalle tiedoksi tilikautta koskevan työohjelman.

Tässä yhteydessä päätetään myös tilintarkastajan raportoinnista lautakunnalle.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedokseen tilintarkastajan työohjelman vuodelle 2017.