Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
ARVIOINNIN KÄYTÄNNÖN SUORITTAMINEN

Tarkastuslautakunta on asetettu hallinnon ja talouden hoidon tarkastuksen järjestämistä varten.  Lautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää.

Lautakunnan työn perustaksi on tarpeen valmistella ohjeellinen arviointisuunnitelma. Lautakunta käy periaatekeskustelun työskentelynsä käytännön järjestelyistä. Arviointisuunnitelma valmistellaan tässä kokouksessa tilintarkastajan valmistelun pohjalta.  Arviointisuunnitelmaluonnos on esityslistan liitteenä.

Liite

Esityslistan liiteenä arviointisuunnitelmaluonnos.

ARVIOINTISUUNNITELMA2017_luonnos.pdf (155kt)
Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuosille 2017 – 2019 ja työohjelman vuodelle 2017.