Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
LAUTAKUNNAN TIETOJENSAANTIOIKEUS JA JÄSENILLE SÄÄNNÖNMUKAISESTI TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT

Kuntalain 124 §:n mukaan tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi.

Käytännössä salassa pidettävien asiakirjojen pyytäminen edellyttää lautakunnan päätöstä.

Tarkastuslautakunnan arviointitehtävän kannalta on perusteltua, että heille toimitetaan säännönmukaisesti tehtävän kannalta keskeisiä asiakirjoja.

Lautakunta pyytää, että sille toimitetaan säännönmukaisesti mm.  seuraavat asiakirjat:
•    talousarvio ja –suunnitelma
•    osavuosikatsaukset tai muut kuntayhtymän kokonaiskehitystä kuvaavat raportit
•    johtosäännöt ja niiden muutokset
•    valtuuston pöytäkirjat
•    hallituksen pöytäkirjat

Lautakunnan jäsenten on tarpeen tehdä tilikauden aikaisista havainnoistaan muistiinpanoja, jotka auttavat lautakunnan työskentelyä ja arviointikertomuksen laatimista.

Esitys Tarkastuslautakunta

Lautakunta päättää sille säännönmukaisesti toimitettavista asiakirjoista.