Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
TARKASTUSLAUTAKUNNAN TY├ľN AVUSTAMINEN

Tarkastuslautakunta päätti edellä pykälässä 2 lautakunnan pöytäkirjanpitäjästä. Muusta mahdollisesti tarvittavasta lautakuntatyön avustamisesta on tarpeen päättää erikseen. Tilintarkastusyhteisö on tarjouksessaan ilmoittanut lautakunnan tukipalveluiden veloitusperusteet. Tarkastuslautakunnan avustamiseen liittyviä tehtäviä ovat mm. kokousten valmistelu, esityslistojen laatiminen, arviointikertomuksen valmistelu siinä laajuudessa kuin näistä tehtävistä lautakunnan kanssa sovitaan.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päättää siitä, että tilintarkastaja avustaa lautakuntaa selostustekstissä mainituissa tehtävissä.