Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
ESITTELY LAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA

Hallintosäännön 50 §:ssä määrätään, että tarkastuslautakunnan päätökset tehdään puheenjohtajan esittelystä.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta toteaa, että päätöksenteko tarkastuslautakunnassa tapahtuu hallintosäännön 50 §:n mukaisesti.