Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
TILINTARKASTAJAN VALINTA

Valtuusto on kokouksessaan 28.8.2017 valinnut tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2017 – 2018 JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n.

BDO Audiator Oy on esittänyt, että kuntayhtymän vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi nimetään JHTT Ilpo Malinen.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valtuuston päätöksen ja toimeksiantosopimuksen.