Tarkastuslautakunta 1 / 2017 09.10.2017
MAAKUNTALIITON TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN KATSAUS

Johtoryhmän jäsenet ovat kokouksessa saapuvilla selostaen maakuntaliiton toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna 2017 omien tehtäväalueidensa osalta.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta merkitsee katsaukset ja käydyn keskustelun esiin nousevista asioista tiedoksi.