Hallitus 3 / 2017 20.11.2017
MAAKUNNAN TIETOHALLINNON PERUSTAMISEN SUUNNITELMA JA HANKESUUNNITELMA SEKÄ RAHOITUSHAKEMUS VM:LLE

Valtiovarainministeriö osoittaa vuoden 2017 lisätalousarviossa avustusta esivalmisteluvaiheen ICT-valmisteluun liittyviin tehtäviin. Rahoitusta voidaan hakea seuraaviin maakunnan käynnistämisen kannalta välttämättömiin ICT:n perustamis- ja konsolidointikustannusten kattamiseen:

- Maakunnan tietohallinnon perustamiseen liittyviin muutoksiin, selvityksiin ja välittömiin projektikustannuksiin.

- Perustamisvaiheen välttämättömien järjestelmäkonsolidaatioiden toteuttamiseen sekä järjestelmien tietojen konvertointiin liittyviin kustannuksiin.

- Perustettavan maakunnan teknisen arkkitehtuurin ja järjestelmäarkkitehtuurin suunnitteluun

- Välttämättömien teknisten muutosten kuten tietoliikenneverkkojen, käyttäjähallinnan ja työasemaverkkojen järjestelyihin niiltä osin  kuin ne eivät ole perustetun ICT-palvelukeskuksen tehtävinä.

Tietohallinto ja ICT-ryhmä on valmistellut Kymenlaakson maakunnan tietohallinnon perustamisen suunnitelman / hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma on Kymenlaakson Liiton toimesta lähetetty 29.9.2017 VM:lle. Korjattu rahoitushakemus/suunnitelma on lähetetty VM:lle 11.10.2017. Kustannukset on arvioitu 2 m€:n suuruisiksi ja haettavan avustuksen määrä on 1,8 m€.

VM tehnee rahoituspäätökset marraskuussa 2017.

Lisätietoja tietohallinto ja ICT-työryhmän puheenjohtaja, tietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, puh. 020 615 8008, joka esittelee hankehakemuksen kokouksessa.

Liite

Esityslistan liitteenä hankesuunnitelma.

Korjattu hankesuunnitelmapohja_ICT_rahoitus liite 2017_09 26_Kymenlaakso_V1.pdf (839kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä hankesuunnitelma.

Korjattu hankesuunnitelmapohja_ICT_rahoitus liite 2017_09 26_Kymenlaakso_V1.pdf (839kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy hankehakemuksen.