VATE 18.10.2017 18.10.2017
VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Työryhmä nimeää keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa.

Esitys, Muutosjohtaja

Työryhmän jäsenistä valitaan kaksi varapuheenjohtajaa.