VATE 18.10.2017 18.10.2017
KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntahallitus on 21.8.2017 asettanut väliaikaisen, epävirallisen VATE:n neuvottelukokouksessa 21.6. sovitun mukaisesti ja Carean edustajilla täydennettynä sekä toteaa, että valmistelutoimielin korvaa nykyisen Sote- ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän.

Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Esittelijöinä toimivat muutosjohtaja Jussi Lehtinen sekä sote-asioiden osalta SOTE-projektijohtaja Annikki Niiranen SOTE-palvelujen osalta. Sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö Ulla Silmäri.

Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helmisellä. Henkilöstöjärjestöjä on pyydetty nimeämään yksi edustaja ja hänelle varaedustaja. Henkilöstöjärjestöt ovat sopineet, että varsinaisena edustajana on Eija Lantta, Pääluottamusmies, Tehyn Kymenlaakson keskussairaalan  ao ry, ja varaedustajana on Sinikka Tasala, JUKO.

Kokouksen esityslista on mailattu jäsenille, varajäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille 13.10.2017.

Esitys, Muutosjohtaja

Todetaan, että pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana

- valmistelutoimielin toimii maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä, joka muuttuu vomaanpanolain voimaantulon jälkeen väliaikaishallinnon väliaikaiseksi valmistelutoimielimeksi

- todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- päätetään, että kokouksen esityslista toimitetaan sähköpostitse kolme päivää ennen kokousta sekä varsinaisille että varajäsenille ja muille osanottajille

- kokouksesta laadittavan muistion allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri

- esityslistat ja muistiot julkaistaan nettisivuilla www.kymenlaakso.fi sekä www.uusikymenlaakso.fi