VATE 18.10.2017 18.10.2017
VALMISTELUTOIMIELIMEN TEHTÄVÄT ESIVALMISTELUVAIHEESSA

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017 vp). Lainsäädäntö on eduskuntakäsittelyssä ja sen sisältö voi vielä muuttua. Lisäksi useat maakuntauudistukseen liittyvät lait ovat vielä valmisteltavana ja lausunnoilla ja myös niiden säännöksistä aiheutuu väliaikaiselle toimielimelle tehtäviä.

Sipilän hallitus päätti neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Tavoiteaikataulun mukaan sote- ja maakuntauudistuksen lakikokonaisuus hyväksytään eduskunnassa toukokuun loppuun 2018 mennessä. Väliaikaishallinto käynnistynee 06/2018.

Valmistelutoimielin työskentelee esivalmisteluvaiheen aikana maakuntahallituksen nimeämänä työryhmänä, joten alueuudstuksen tiekartassa julkaistua mallityöjärjestystä voidaan noudattaa vain soveltuvin osin. Mallityöjärjestyksen pohjalta työryhmälle on laadittu oma työjärjestys.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311, muutosjohtaja Jussi Lehtinen gsm 0400 644 206 ja  hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä valmistelutoimielimen esivalmisteluvaiheen työjärjestys.

 

 

Valmistelutoimielimen työjärjestys_18102017.pdf (249kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Hyväksytään liitteen mukainen työjärjestys/Kymenlaakson toimintamalli esivalmisteluvaiheen ajaksi.