16.10.2017 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 16.10.2017
ESIVALMISTELUVAIHEEN NYKYISET RESURSSIT

Valtiovarainministeriö on 27.3.2017 myöntänyt Kymenlaakson Liitolle esivalmisteluavustusta 36 394 €. Valtiovarainministeriölle on kesäkuussa lähetetty raportti Kymenlaakson sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen kustannuksista ajalta 1.9.2016-31.5.2017. Valmistelukulut ovat seuraavat:

Sote-uudistus (Kotkan kaupungin kirjanpito)                         188 939,92 €

Maakuntauudistus (Kymenlaakson Liiton kirjanpito)              175 444,08 €

Yhteensä                                                                                364 384,00 €

Valtiovarainministeriö on 5.7.2017 myöntänyt vuoden 2017 lisätalousarviomäärärahasta 11 milj. € maakunnan perustamiseen liittyvää lisärahoitusta  maakuntien liitoille. Yleisiin tehtäviin on myönnetty 6 m€ ja ICT-valmisteluun 5 m€.

Kymenlaakson Liitolle on myönnetty yleiseen valmisteluun 261 842 €. Rahoitusta haettiin ajalta 1.7.-30.9.2017 syntyviin kustannuksiin. VM:n kirjeesssä 22.9.2017 todettiin rahoituksen käyttöajan päättyvän 31.5.2018. Raportointi on tehtävä 31.8.2018 mennessä.

Nykyisillä sopimuksilla (muutostoimiston ja muutosjohtajan palkka- ja ylläpitokulut) rahoituksen sidonta-aste on ajalle 1.7. - 31.12.2017 laskettuna 300 311 € (104 %). Omarahoitusta tarvitaan 10 %.

Valtiovarainministeriö on 29.5.2017 myöntänyt vuoden 2017 määrärahasta Kymenlaakson liitolle 130 921 € ICT-valmistelun tukea esivalmisteluvaiheessa. Raportointi VM:lle 31.12.2017 mennessä. Omarahoitusosuus on 10 %. ICT-valmistelukuluja on sidottu 47 000 €.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys OHRY

Merkitään tiedoksi.