VATE 18.10.2017 18.10.2017
MAAKUNTAPALVELUJEN PALVELUPROSESSIEN VĂ„LIRAPORTTI 2; TILANNE 30.9.2017

Maakuntapalvelujen tulevaisuuden palvelukokonaisuudet ja niiden mukaiset valmistelun alatyöryhmät ovat:

KAMA:  Kasvupalvelut: Työllisyys, Yrityspalvelut, Maahanmuutto; kokoonkutsuja Satu Mäkelä
MELY:  Maatalous- ja elintarviketuotanto,  Lomitus, Ympäristöterveydenhuolto, Elintarvikevalvonta; kokoonkutsuja Minna Anttila
MALVE: Maankäyttö ja kaavoitus, Luonnonsuojelu, Vesien ja merenhoito, Vesi- ja kalatalous; kokoonkutsuja Frank Hering
LIPA: Liikennepalvelut; kokoonkutsuja Jyrki Karhula
PETURVA: Pelastus, Turvallisuus, Varautuminen; kokoonkutsuja Vesa Parkko
Kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana STARA – toiminnot sisältävät strategian, aluekehitystehtävät, rahoitustehtävät ja viestinnän. STARA:n kokoonkutsujana on muutosjohtaja Jussi Lehtinen.

Väliraportit 2 on laadittu 30.9.2017 mennessä ja ne ovat kokonaisuudessaan (422 sivua) Sharepointin kokouskansiossa.

Esityslistan liitteenä on alatyöryhmien työstämänä yhteenveto 30.9.2017 (ppt) väliraporteista 2 (68 diaa).

Alatyöryhmät jatkavat työtään pidentyneen esivalmisteluvaiheen päättymiseen asti. Alatyöryhmät valmistelevat MAKU-projektiryhmälle ehdotuksensa väliaikaishallinnon esitettävistä jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm 0400 644 206.

Liite

Esityslistan liitteenä yhteenveto maakuntapalvelujen tulevaisuuden palvelukokonaisuuksista; väliraportti 2.

Yhdistetty UUDET PALVELUKOKONAISUUDET 30.9.2017.pdf (1Mt)
Esitys, Muutosjohtaja

Kuullaan selostus ja merkitään tiedoksi.

Yhteenveto julkaistaan www.uusikymenlaakso.fi/maakuntapalvelut - sivustolla ja esitellään henkilöstölle maakuntapalvelujen henkilökuntakokouksissa.

Liite

Yhteenveto maakuntapalvelujen tulevaisuuden palvelukokonaisuuksista; väliraportti 2 on luettavissa: http://uusikymenlaakso.fi/materiaalit