Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
CPMR:N ITÄMERIKOMISSION LIIKENNETYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJUUS

CPMR:n Itämerikomission johtokunta (Executive Committee) on kokouksessaan lokakuussa 2016 nimennyt järjestön liikennetyöryhmän (Transport Working Group) puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Kai Holmbergin Kymenlaaksosta.

Liikennetyöryhmän puheenjohtajuus on tällä hetkellä Kymenlaakson ainoa poliittinen luottamustehtävä CPMR:ssä. Liikennetyöryhmän työhön osallistuminen paitsi antaa hyödyllistä tietoa aluekehityksen ja aluesuunnittelun työlle, myös avaa ovia liikennepolitiikan edunvalvontaan niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Erityisesti TEN-T statuksen hyödyntäminen sekä rajaliikenneasiat ovat Kymenlaaksolle erittäin tärkeitä.

Työryhmän puheenjohtajuus perustuu paitsi asiantuntijuuteen, myös poliittiseen mandaattiin. Kai Holmbergin pitkäaikainen kokemus ja asiantuntemus logistiikka-alalta on erittäin vahva ja oli aikanaan painava perustelu hänen nimeämiselleen ko. tehtävään. Koska Kai Holmberg ei enää ole maakuntahallituksen jäsen, olisi perusteltua, että maakuntahallitus valtuuttaa erillispäätöksellä Kai Holmbergin jatkamaan työryhmäpuheenjohtajana Kymenlaakson Liiton mandaatilla kauden 2017-2018 loppuun.

Liikennetyöryhmä kokoontuu keskimäärin 2-3- kertaa vuodessa. Puheenjohtajan tulee mahdollisuuksien mukaan osallistua myös CPMR:n komissioiden yhteisen liikennetyöryhmän kokouksiin sekä Itämerikomission johtokunnan kokouksiin. Lisäksi puheenjohtajan on erityisesti tiedonkulun kannalta suotavaa osallistua keskeisiin EU:n liikennepolitiikkaa käsitteleviin kokouksiin, kuten korridorifoorumeihin ja TEN-T seminaareihin.

Lisätietoja kv-asiain päällikkö / vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala, puh. 040 512 3356.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valtuuttaa Kai Holmbergin toimimaan Kymenlaakson Liiton edustajana CPMR:n Itämerikomission liikennetyöryhmän puheenjohtajana kauden 2017-2018 loppuun asti. Holmbergille korvataan matkakustannukset KVTES:n mukaan ja työryhmän varsinaisista kokouksista maksetaan maakuntahallituksen kokouspalkkiota vastaava palkkio. Vuosipalkkiota ei suoriteta. Luottamushenkilön matkamääräykset antaa maakuntajohtaja Kymenlaakson Liiton hallintosäännön mukaisesti.