Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
MAAKUNTAHALLITUKSEN SYKSYN KOKOUSAIKATAULU

Maakuntavaltuuston hyväksymän hallintosäännön 99 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Maakuntahallituksen, sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän ja  maakuntavaltuuston syksyn kokousajankohdat on suunniteltu seuraavasti:

16.10. klo 9 sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä

16.10. klo 10 maakuntahallitus

13.11. klo 9 sote- ja maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä

13.11. klo 10 maakuntahallitus

4.12. klo 9 maakuntahallitus

4.12. klo 11 maakuntavaltuusto

Esitys Hallitus

Hyväksytään esitetyt kokousajat.