Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
EDUSTAJIEN VALITSEMINEN CPMR:N YLEISKOKOUKSEEN

Kymenlaakson Liitto on vuodesta 1996 ollut jäsenenä Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitossa (Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR). Järjestö toimii maantieteellisten komissioiden kautta ja käsittelee pääteemoinaan EU:n koheesiopolitiikkaa, merialuepolitiikkaa sekä liikennepolitiikkaa etenkin saavutettavuusnäkökulmasta. CPMR:ää pidetään Brysselissä tehokkaana edunvalvontajärjestönä erityisesti liikenne- ja merialuepolitiikassa. Kymenlaakso kuuluu jäsenenä CPMR:n Itämeri-komissioon. Viime aikoina Kymenlaakson osuus on ollut aktiivisin komission liikennetyöryhmässä. Lisäksi Kymenlaakso on osallistunut ajoittain ja tarvittaessa myös CPMR:n laajuisten työryhmien työskentelyyn.

CPMR:n 45. yleiskokous pidetään Helsingissä, Uudellamaalla, 18.-20.10.2017. Viimeksi yleiskokous on ollut Suomessa 1999 Vaasassa. Kaikki Suomen kuusi jäsenmaakuntaa osallistuvat Finlandia-talossa pidettävän konferenssin järjestelyihin. Ekskursio suuntautuu Porvooseen. Yleiskokous kuuluu osaltaan Suomi 100 -tapahtumiin.Yleiskokouksen työkieliä ovat pääasiassa englanti ja ranska.

CPMR:n nykyinen puheenjohtaja on Vasco Cordeiro Portugalista. Pääsihteeristön varsinainen ja alkuperäinen sijaintipaikka on Bretagnen maakuntahallituksessa Ranskan Rennesissä, mutta nykyisin osittain myös Brysselissä. Pääsihteeri Eleni Marianoun pääasiallinen toimipaikka onkin Brysselissä EU-instituutioiden sijainnin ja järjestön edunvalvontatyön vuoksi.

Itämeri-komission nykyinen puheenjohtaja on Jari Sainio Vantaalta Uudeltamaalta. Komission pääsihteerinä toimii ruotsalainen Åsa Bjering, joka toimii Pohjois-Ruotsin EU-toimiston yhteydessä Brysselissä. Vuonna 2018 sekä puheenjohtajuus että pääsihteeriys ovat jälleen vaihtumassa. Nykyisten sääntöjen mukaan on suotavaa, joskaan ei pakollista, että puheenjohtaja ja pääsihteeri olisivat eri maista. Jari Sainion kausi päättyy kesällä 2018 ja Åsa Bjeringin kausi 31.12.2018, joten uusi pääsihteeri aloittaisi 1.1.2019. Henkilöt valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, mutta tapa valita heidät toiseksikin kaksivuotiskaudeksi (2+2) on vakiintunut Itämeri-komission historiassa. Puheenjohtaja ja pääsihteeri ovat olleet vuorotellen komission aktiivisimmista jäsenmaista eli Suomesta ja Ruotsista.  

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola 040 548 0311 ja kv-asiain päällikkö / vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala, puh. 040 512 3356.

Liite

Esityslistan liitteenä ohjelma.

CPMR ohjelma.pdf (785kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee edustajansa Helsingissä pidettävään CPMR:n yleiskokoukseen. Koska kyseessä on suomalaisten jäsenmaakuntien isännöimä kokous, olisi Kymenlaaksostakin suotavaa olla useampi kuin yksi edustaja.