Hallitus 1 / 2017 18.09.2017
LUOTTAMUSHENKILĂ–IDEN PALKKIOT VUODELLE 2018

Hallintosäännön 131 §
Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavat palkkiot Liiton kokouksista suoritetaan seuraavat palkkiot:
1. Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, tarkastuslautakunta ja niiden valiokunnat 120 euroa
2. Maakunnan yhteistyöryhmä 100 €
3. Muut toimikunnat ja toimielimet 100 euroa.
Jos toimielin päättää, että sen pöytäkirja tarkastetaan erillisessä toimituksessa, maksetaan toimitukseen osallistuneelle tarkastajalle 30 €.

Kokouksessa puheenjohtajana toimineelle luottamushenkilölle maksetaan sama palkkio kuin pöytäkirjan tarkastajalle. Toimielimen puheenjohtajalle ei makseta erillistä korvausta pöytäkirjan tarkastamisesta, mikäli hänelle maksetaan vuosipalkkio.

Hallintosäännön 133 §

Puheenjohtajien vuosipalkkiot ovat:

maakuntahallituksen puheenjohtaja 4 500 €
maakuntavaltuuston puheenjohtaja 2 500 €
maakuntahallituksen varapuheenjohtajat 1 500 €

Hallintosäännön 136 §:n mukaian luottamushenkilöille suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneista 1 pykälässä tarkoitetuista kustannuksista kultakin alkavalta tunnilta, ei enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kelenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40 €/tunti. Saadakseen korvausta työansiomenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus. Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmentyksestään. Selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 10 €/tunti.

Luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet voimassa vuodesta 2017 alkaen.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että luottamushenkilöille maksettavat korvaukset säilyvät nykytasolla.