Hallitus 9 / 2017 21.08.2017
LAUSUNTO REDSTONE AERO OY:N LENTOPAIKAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

Maakuntahallitus 7.8.2017

Kotkan ympäristölautakunta/ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa 28.6.2017 Redstone AERO Oy:n Pyhtään Hevossuon (Kirkkotie 137) lentopaikan ympäristölupahakemuksesta. Hakemusasiakirjat ovat luettavissa lupapiste.fi -palvelussa.

Koko Suomen yleisilmailuoperaatioista noin 44% on suoritettu Malmin lentoasemalta. Tästä toiminnasta ja muualta osan arvioidaan siirtyvän käyttämään Pyhtään lentopaikkaa siten, että toiminnan määräksi muodostuu noin 5-10% Malmin toimintamäärästä. Lentojen määräksi arvioidaan Pyhtäällä 2000-4000 operaatiota vuodessa.  Toiminta jakaantuu ympärivuotisesti ja ammattimaisen toiminnan osalta painottuu arkipäiviin. Lentotoimintaa harjoitetaan pääsääntöisesti klo 7-22 välisenä aikana. Satunnaisesti voi lentoonlähtöjä ja laskuja olla klo 22-07 välisenä aikana. Kentälle ei ole tulossa reittiliikennettä tai liikennekoneita. Kiinteistölle tasoitetaan noin 1200 metriä pitkä sorapintainen kiitotie, jota on myöhemmin mahdollisuus jatkaa 1800 metrin pituiseksi tai päällystää asvaltilla. Lentopaikka tulee palvelemaan laaja-alaisesti yleisilmailua. Lentopaikalle sijoittuvien ilmailuyritysten ja yksityisten tahojen käyttämiä lentokoneita säilytetään niitä varten rakennetuissa lentokonesuojissa. Tiloissa voidaan tehdä myös ilma-alusten huoltoja.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että lentopaikan vaikutukset ovat todennäköisesti vähintään seudullisia, ja lentopaikan tarve, sijainti ja vaikutukset tulisi tutkia maakuntakaavatasolla maankäyttö- ja rakennuslain (MRL):n vaatimusten mukaisesti.

Mikäli ympäristölupa myönnetään, tulee lupaehdoissa varmistaa, ettei aiheuteta merkittävää haittaa maakuntakaavan toteuttamiselle, erityisesti vakituiselle asutukselle ja loma-asutukselle. Myös toimintaedellytykset luontomatkailun ja virkistyksen kehittämiselle tulee turvata.
 

Lisätietoja antavat

- suunnittelujohtaja Frank Hering, puh. 050 308 7290

- ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, puh. 044 747 851

Esitys:
Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös:
Asia käsitellään seuraavassa maakuntahallituksen kokouksessa. Ennen kokousta maakuntajohtajan johdolla asiasta keskustellaan Pyhtään kunnan edustajien kanssa.

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistuivat kokouksesta klo 12.15 tätä asiaa käsiteltäessä.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vs. aluekehitysjohtaja Toni Vanhala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

----------------------

Maakuntahallitus 21.8.2017

Lausunto on tarkistettu maakuntajohtajan ja kunnanjohtajan välillä käydyn keskustelun jälkeen.

Tarkistettu lausunto esityslistan liitteenä.

Lisätietoja antavat:

- maakuntajohtaja Jaakko Mikkola puh. 040 548 0311

- suunnittelujohtaja Frank Hering puh. 050 308 7290

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

lentopaikka_ympäristölupa.pdf (170kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.