21.8.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.08.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 25.8.2017