Hallitus 9 / 2017 21.08.2017
KIINAN KANSANTASAVALLAN HUNANIN MAAKUNNAN JA KYMENLAAKSON LIITON YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN

Maakuntahallitus 7.8.2017

Kiinan Hunanin maakunnan kuvernööri vieraili Kymenlaaksossa 14.7.2017. Tilaisuudessa mm. allekirjoitettiin yhteistyöasiakirja molemminpuolisen taloudellisen ja kaupallisen yhteistyön kehittämisestä. Yhteistyöasiakirjassa mainitaan yritysten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyön edistäminen. Asiakirja on yleisellä tasolla kuten 18.10.2016 Kymenlaakson liitoissa virkamisten allekirjoittama yhteistyöasiakirja.

Kymenlakson liiton puolesta 14.7.2017 yhteistyöasiakirjan allekirjoitti maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja Hunan maakunnan puolesta asianomainen kuvernööri.

Yhteistyöasiakirja 14.7.2017 on liitteenä samoin kuin sitä edeltänyt virkamiestasoinen asiakirja 18.10.2016.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola puh. 040 548 0311 ja sähköposti jaakko.mikkola@kymenlaakso.fi.

Esitys:
Maakuntahallitus hyväksyy Kiinan kansantasavallan Hunanin maakunnan ja Kymenlaakson liiton välisen 14.7.2017 allekirjoitetun yhteistyöasiakirjan ja samalla toteaa, että se korvaa 18.10.2016 virkamiestasolla allekirjoitetun yhteistyöasiakirjan.

Päätös:
Asia jätettiin pöydälle.

-------------------------

Maakuntahallitus 21.8.2017

Liite

Esityslistan liitteenä muistio.

Hunanin kuvernööri ja Leppänen 14082017allekirjoitettu muistio.pdf (340kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään liitteen mukainen muistio.