Hallitus 9 / 2017 21.08.2017
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017

Ajalta 1.1. - 30.6.2017 kirjanpidon mukaiset toimintakulut olivat - 1 396 409,55 € ja toimintatuotot olivat 1 493 485,10 €, joten tulos oli ylijäämäinen + 97 091,66 €. Ylijäämä johtuu arvioitua paremmin toteutuneista kesäyliopiston maksutuotoista, Suomi100-valtionavustuksesta ja maakuntauudistuksen loppuvuoden esivalmisteluvaiheeseen maksetuista valtionavustuksista. Suomi100 - toimintakulut sekä maakuntauudistuksen pidentyneen esivalmisteluvaiheen kulut toteutuvat vasta loppuvuoden aikana.

Kaikki talousarviossa osoitetut määrärahat näyttävät olevan riittävät liiton varsinaisen toiminnan osalta.

Sipilän hallituksen 5.7.2017 päätöksen mukaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe jatkuu toukokuulle 2018 ja väliaikaishallinto aloittaa 06/2018 jatkuen 12/2019 saakka. Maakuntahallitukselle tehdään syksyn aikana esitys vuoden 2017 talousarvion muuttamisesta maakuntauudistuksen pidentyneen esivalmisteluvaiheen johdosta. Talousarviomuutoksen lähtökohtana on VM:n 5.7.2017 tekemä 261 842 €:n rahoituspäätös pidentyneen esivalmisteluvaiheen kustannuksiin. Tavoitteena on saada VM:n lisärahoitusta.  

VM on myöntänyt ICT-valmisteluun tukea esivalmisteluvaiheessa 130 921 €. Rahoitus on täysin riittämätön.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2017

osavuosikatsaus.pdf (267kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että maakuntauudistuksen pidentyneeseen esivalmisteluvaiheeseen laaditaan käyttösuunnitelma ajalle 1.6.-31.12.2017 sen jälkeen, kun saadaan lisätietoa mahdollisesta VM:n lisärahoituksesta.